Finanční poradce online

Zajistíme komplexní finanční poradenství

Tento web slouží primárně pro rychlé sjednání finančních produktů, kdy s vámi naši specialisté řeší vše online. Pokud však máte zájem o komplexní poradenství v oblasti vašich osobních financí, můžete nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Během této schůzky provedeme rozbor vaší finanční situace, vašich finančních cílů a finančních produktů, které využíváte, vyhodnotíme rizika, která mohou negativně ovlivnit životní standard váš a vaší rodiny. Poté vypracujeme podrobný finanční plán, který bude obsahovat konkrétní doporučení, jak nejsnáze můžete svých finančních cílů dosáhnout. Součástí finančního plánu je také vyhodnocení rizik, která ohrožují vaše finance a majetek a návrh doporučení, aby se negativní dopad těchto rizik snížil na minimum. V případě zájmu nás prosím kontaktujte mailem nebo telefonicky.
Zobrazit více

Náš příběh

S finančním poradenstvím jsme začali v roce 2011 ve velké multilevelové společnosti, tak jako většina finančních poradců. Byla to pro nás cenná zkušenost, díky které jsme se naučili nejen to jak tuto práci dělat, ale i nedělat. Časem jsme začali vnímat omezení, které nám multilevelová společnost kladla do cesty v tom, abychom mohli klientům poskytovat kvalitní služby a také nám vadilo, že ne všichni poradci v této společnosti dělali svou práci podle našich představ o kvalitním poradenství, ale spíše za účelem rychlého zbohatnutí. Rozhodli jsme se proto založit AMJ finance & sport s.r.o. a vydat se vlastní cestou. Po založení vlastní společnosti jsme dále rozvíjeli a zaváděli do praxe naše představy o kvalitním finančním poradenství. Firma postupně rostla a přibývali poradci, kteří splňovali naše požadavky a byli schopni pomoci a poradit klientovi ve všech klíčových oblastech jako je pojištění, investice a úvěry. Díky vývoji na finančním trhu, který se neustále mění, vznikají nové produkty, jsme postupem času dospěli k závěru, že je třeba, aby se poradci více specializovali. Z našeho pohledu je dnes nereálné, aby jeden poradce dokázal klientovi poradit s nejvyšší odborností ve všech oblastech, protože každá oblast dnes vyžaduje vysoké znalosti a vědomosti, což není v silách jednotlivce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli upravit naši službu tak, aby měl klient zajištěny všechny oblasti pod jednou střechou, ale přesto dostal v každé oblasti to nejlepší. Dnes u nás každý klient absolvuje vstupní analýzu a následně své potřeby řeší se specialistou na danou oblast. Na základě zpětné vazby od našich klientů dnes již můžeme říct, že toto rozhodnutí bylo správné. Nejen že poskytujeme kvalifikované poradenství, ale zároveň jsme se tím významně odlišili od konkurence.
Zobrazit více