14 únor
2024
KATEGORIE NOVINKY

PoPko a eLVéčko. Neztraťte se v podkladech, které potřebujete k získání hypotéky

Marie Texlerová
Napsal MARIE TEXLEROVÁ
Taky netušíte, co bankéř chtěl, když říkal, ať mu přinesete „PoPko a eLVéčko?“ Bez obav. Přinášíme shrnutí základních dokumentů, které potřebujete jako žadatel o hypotéku.

Cizí slova nebo zkratky nejsou zdaleka to jediné, s čím se při žádosti o hypotéku můžete setkat. Možná i vy podléháte domněnce, že hypotéka je totéž jako kterýkoli jiný finanční produkt, protože jste podepisovali smlouvu o běžném účtu, stavebním spoření nebo pojistnou smlouvu. Při sjednání hypotéky se ale obrňte trpělivostí. Jeden podpis vám stačit nebude a stejně tak budete potřebovat plno dalších dokumentů. Přinášíme vám přehled klíčových dokladů, bez nichž to opravdu nepůjde a PoP a LV jsou jen dvěma z nich.

Doklad totožnosti

Nejdůležitějším dokumentem je doklad totožnosti. Banka potřebuje ověřit identitu žadatele, a proto je nutné předložit platný občanský průkaz nebo pas. Cizinec dokládá vždy povolení k pobytu, pas nebo řidičský průkaz. Doklad totožnosti musí být platný a nepoškozený.

Potvrzení o příjmech  

Dále je důležité předložit doklady prokazující schopnost splácet hypotéku. Odvíjejí se od toho, zda se jedná o hypotéku pro podnikatele, nebo pro zaměstnance. Pokud jste podnikatel, bude od vás banka chtít daňové přiznání, potvrzení o zaplacení, případně vrácení daně, někdy také bezdlužnost od Finanční správy České republiky. U žadatelů v režimu paušální daně banky vyžadují tři až dvanáct výpisů z běžného účtu, z kterého je zároveň hrazena i paušální daň.

V případě zaměstnance budete potřebovat potvrzení o příjmu na formuláři banky (už zmiňované PoPko), které vám dá k dispozici poradce. Potvrzení musí být podepsané a opatřené razítkem zaměstnavatele. K němu se obvykle dokládají tři výpisy z běžného účtu v bance, kam vám chodí mzda. Výpisy musejí obsahovat jméno a číslo účtu žadatele, datum a částku příchozích plateb a označení plátce. Pokud je žadatelem cizinec, anebo se jedná o Čecha s větší rizikovostí, může chtít banka více výpisů.

Pokud máte vlastní s.r.o. a dokládáte příjmy z jeho zisků, anebo pokud žádáte o úvěr pro firmu, připravte si daňové přiznání, rozvahu a výkaz zisků a ztrát minimálně za dvě poslední zdaňovací období.

Zajištění hypotéky

Hypotéka je jakožto spotřebitelský úvěr vždy zajištěna nemovitou zástavou. Banka tedy bude chtít podklady také k nemovitosti, kterou jste si zvolili pro zajištění. Může se jednat buď o nemovitost, kterou kupujete, anebo o nemovitost, kterou již vlastníte a je vhodná jako zástava.

Aby banka mohla vzít nemovitost do zástavy, potřebuje k ní vypracovat ocenění, neboli odhad. Většina bank využívá své vlastní odhadce, ale můžete se setkat i s tím, že pokud jste nemovitost v minulosti oceňovali po vlastní ose, bude bance stačit dokument, který už máte.

Odhad objednává poradce, který vám hypotéku zpracovává na základě listu vlastnictví (zkráceně LV nebo eLVéčko). V některých případech je možné využít online ocenění, kde dokládáte detailní fotodokumentaci, anebo ocenění statistickými nástroji. Ne vždy musí jít do nemovitosti znalec osobně.

Doložení účelu

V neposlední řadě budete ke sjednání hypotéky potřebovat podklady specifikující účel. Toto slovo na vás může působit záhadně, ale je definováno v zákoně o spotřebitelském úvěru. Stanovuje, na co všechno je možné využít hypotéku (přeneseně-účelový úvěr), přičemž se tato podmínka vztahuje i na nezajištěné úvěry na bydlení.

Zjednodušeně řečeno; účelem1 se rozumí zajištění vlastního bydlení, buď pro sebe nebo osobu blízkou a může to být konkrétně:

  • Koupě - kdy bance dokládáte zpravidla rezervační smlouvu, kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově.
  • Výstavba nebo rekonstrukce - připravte si stavební povolení a projektovou dokumentaci.
  • Refinancování - v případě převodu úvěrů z banky do banky budete potřebovat kompletní úvěrovou smlouvu a vyčíslení zbývající dlužné částky (v některých případech také doložení, na co jste původní úvěr využili).
  • Vypořádání SJM nebo majetkových poměrů - notářský zápis nebo rozhodnutí soudu.
  • Převod družstevního podílu - smluvní dokument o převodu družstevního podílu.

Uvádíme zde základní seznam podkladů a účelů, se kterými se nejčastěji setkáte. Je důležité mít na paměti, že každá banka může mít specifické požadavky, a kromě výše uvedených účelů jsou možné i jejich obměny či kombinace.

Víme, že toho banky chtějí mnoho a prvožadatel o hypotéku se může cítit zahlcený. Doporučujeme proto obrátit se na hypoteční specialisty, kteří mají přehled o aktuálních podmínkách u jednotlivých bank a sjednáním hypotéky vás provedou jako po tanečním parketu. Ušetříte tak spoustu času a nervů, a získáte řešení přímo na míru.

Napište nám

* Povinné položky.