03 duben
2024
KATEGORIE NOVINKY

Nový model životního pojištění; výpočet, který myslí na vše

Marie Texlerová
Napsal MARIE TEXLEROVÁ
Znáte to. V pojistce máte pojistné částky, o nichž nevíte, kde se vzaly. To však u nového modelu neplatí. Vychází z vašeho příjmu a zahrnuje sociální dávky od státu. Víte tedy přesně, jak poradce k pojistné částce došel.

Ze všech dostupných produktů na finančním trhu nevyvolává žádný snad tak vyhrocené emoce jako životní pojištění. Souhlasíte? Spousta lidí razí teorii, že ho nepotřebují, protože nebudou zbytečně platit za něco, co nikdy nevyužijí, jiní zase prožili špatnou zkušenost s pojišťovnou, která jim krytí nevyplatila. A nemalá část si platí „nějakou pojistku,“ jen proto, že vnímají, že by ji mít měli. Co je ale ve všech případech nejdůležitější? Správné nastavení a pravidelná aktualizace.

Proč aktualizace?

O pojištění rozhodně neplatí, že když si ho jednou uděláte, už ho máte napořád. Životní pojištění musí odpovídat vaší aktuální životní situaci. Zbystřit byste proto měli ve chvílích, kdy:

 • Měníte zaměstnání.
 • Mění se vám příjem.
 • Narodí se vám potomek.
 • Začnete provozovat rizikové aktivity/ sporty.
 • Berete si úvěr nebo hypotéku.

Jaká pojistit rizika?

Dříve se kladl důraz hlavně na denní odškodné či pojištění úrazu. Dnes se však zaměřujeme na nový přístup, který akcentuje důležitost pojištění jako východiska z těžké životní situace. Smyslem pojištění totiž není vykompenzovat vám – s nadsázkou řečeno – vyvrknutý kotník pár tisícovkami. Má vás zastavit před pádem do finanční pasti ve chvíli, kdy nastane smrt, invalidita nebo dlouhodobá pracovní neschopnost vás nebo živitele rodiny.

Úplně nejdůležitější tedy je postavit pojištění na pořádný základ. U nás, v AMJ Finance, pracujeme s novým modelem pojištění, který kromě toho, že vás připraví na nejhorší, zahrnuje takový propočet pojistných částek, který co nejméně zatíží vaši peněženku. Pojďme si říct, na co se zaměřuje.

Starý model aneb minulost nechme minulostí

Smrt se ve starém modelu obvykle pojišťovala na výši úvěru nebo 3x čistý roční příjem klienta, u invalidity na 3x čistý roční příjem. U závažných onemocnění stačil jeden roční příjem, protože po roce se obvykle přiděluje invalidní důchod. Všechny tyto částky byly pojišťované na konstantní částky, což znamená, že se neměnily ani s přibývajícím věkem.

Nový model aneb efektivněji

V novém modelu se zaměřujeme na tři pojistná rizika, jimiž jsou smrt, invalidita a pracovní neschopnost. Klíčovým bodem je vždy váš čistý měsíční příjem, z něhož výpočet vychází. (U podnikatelů z ročního základu daně.) Pokud si samozřejmě chcete pojistit i jiná rizika, můžete, ale za nás jsou tato tři – pokud se něco stane – nejfatálnější.

U pojištění pracovní neschopnosti pojišťujeme jak výpadek splátky hypotéky, tak chráníme příjem. Pokud jste zaměstnaní, hradí vám určité procento z příjmu zaměstnavatel (správa sociálního zabezpečení). Obvykle to bývá 60 %, ale jsou i profese, kde je to 100 % (pozor ale, mění se podle délky marodění!). Pokud patříte mezi ty s nižším poměrem, je potřeba zbývající část vašeho příjmu dokrýt pojištěním.

Co to v praxi znamená? Pokud je váš čistý měsíční příjem například 40 000 Kč a od zaměstnavatele dostanete 60 %, tj. 24 000 Kč, pojistka by měla pokrýt ten zbytek – v pojistné smlouvě se pak tedy může objevit denní pojistná částka 527 Kč.

V případě invalidity do výpočtu zohledňujeme, zda se jedná o invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně a také invalidní důchod poskytovaný státem. Vezměme si ten samý příklad. Při příjmu 40 000 Kč vychází plný invalidní důchod na 13 503 Kč. Do dorovnání příjmu nám chybí 26 497 Kč, což ročně činí 317 964 Kč (celkem 11 128 740 Kč do 65 let věku). V našem modelu zohledňujeme i zhodnocení, proto bude pojistná částka nižší. Navíc je nastavena jako lineárně klesající, protože čím méně vám zbývá do 65 let, tím menší část příjmu potřebujete zajistit.

V případě pojištění smrti se bude jinak počítat pojistná částka pro svobodného žadatele, pro manžele s dětmi a jinak pro člověka s hypotékou. Do hry zde vstupuje vdovský a sirotčí důchod a také skutečnost, zda u hypotéky pojišťujeme pouze splacení, nebo kompenzaci příjmu až do důchodového věku.

Pojištění vám má vytrhnout trn z paty, když jde do tuhého. Nepodceňte proto jeho správné nastavení. Srovnávačů je na trhu celá řada, ale dobrat se toho správného čísla může být pěkný oříšek. Nový model, který pro výpočet využíváme, je komplexní a šetrný k vaší kapse. A hlavně, je pro vás! Tak doma mrkněte po svých pojistných smlouvách a napište nám.

Hypoteční kalkulačka

VÝHODY
RÁDI VÁM POMŮŽEME S VYŘÍZENÍM HYPOTÉKY
Jan Škarban
Jan Škarban skarban@amj.cz 733 150 920
 • Svatava Barančicová

  Dobrý den, velice Vám děkuji za hladké provedení všemi peripetiemi sjednávání hypotéky. Nakonec to bylo rychlejší a díky Vám snazší, než jsem si na začátku dovedla představit. Až na drobný renonc s Komerční pojišťovnou, který se rychle vysvětlil a napravil, jsem byla velice spokojena s příjemným, rychlým a obětavým jednáním AJM finance, jmenovitě pana J. Škarbana. Mohu jedině doporučit, kdyby si někdo sjednával hypotéku. PhDr. Svatava Barančicová (Translated by Google) Hello, thank you very much for the smooth implementation of all the vicissitudes of negotiating a mortgage. In the end, it was faster and, thanks to you, easier than I could have imagined at the beginning. Except for a small renunciation with Komerční pojišťovna, which was quickly explained and rectified, I was very satisfied with the pleasant, quick and self-sacrificing actions of AJM finance, namely Mr. J. Škarban. I can only recommend it if someone is negotiating a mortgage. PhDr. Svatava Barančicová

  Zobrazit více
 • Jakub M Eichler

 • Jakub Ďuriš

  Spolupráca s AMJ bola profesionálna. Uľahčili mi celý proces vybavovania hypotéky, v budúcnosti ich určite znova oslovím. Diky

 • Bohuslav Lichnovský

  Absolutně nemohu doporučit. Lákají na výrazně nižší sazby, než které dokáží nabídnout. Se zdůvodněním, že tyto sazby jsou pro klienty s příjmem v EUR, a ani se nezeptají, zda má osoba příjem v EUR (mám). Dále doporučují banky, které nemají nejnižší úroky na trhu, se zdůvodněním, že ty ostatní jsou nějak špatné a chtějí za vše poplatek. Ale že existuje něco jako porovnání RPSN, o tom asi neslyšeli... Asi aby si toto obhájili, neřeknou Vám jen nabídky, ale nutí Vás si s nimi zavolat, tlačí na puštění kamery atd. Velmi nepříjemná zkušenost a ztráta času. Najděte si raději refinancování sami za lepších podmínek. (Translated by Google) Absolutely cannot recommend. They attract significantly lower rates than they can offer. Reasoning that these rates are for clients with an income in EUR and they don't even ask if the person has an income in EUR (I do). They also recommend banks that do not have the lowest interest rates on the market, with the justification that the others are somehow bad and want a fee for everything. But that there is such a thing as an APR comparison, they probably haven't heard about it... Probably in order to defend this, they don't just tell you offers, but force you to call them, pressure you to start the camera, etc. Very unpleasant experience and a waste of time. Better find refinancing yourself under better conditions.

  Zobrazit více
 • Andrea Zábojníková

  Byla jsem spokojená s prací paní Krčmářové. (Translated by Google) I was satisfied with the work of Mrs. Krčmářová.

 • František Vodák

  Paní či slečna Andrea Suchomelová je naprostá profesionálka, lidské , ale fundované jednání. Doporučuji. (Translated by Google) Mrs. or Miss Andrea Suchomelová is a complete professional, humane, but well-founded. I recommend.

 • Kveta Peterkova

  Spokojenost, velmi vstřícný přístup a odborné poradenství na míru dle mých požadavků. (Translated by Google) Satisfaction, a very accommodating approach and expert advice tailored to my requirements.