24 květen
2024
KATEGORIE NOVINKY

Sleva na hypotéce za uzavření životního pojištění nemusí být výhrou

Marie Texlerová
Napsal MARIE TEXLEROVÁ
Pojištění schopnosti splácet hypotéku je často nabízeno jako výhoda, která vám zajistí nižší úrokovou sazbu. Ale je to opravdu vše, co potřebujete k ochraně sebe a své rodiny? Přinášíme přehled klíčových rozdílů mezi jednotlivými typy pojištění a informace, které vám pomohou ke skutečně důkladně zváženému rozhodnutí.

Pojištění schopnosti splácet sice může přinést jistou psychickou úlevu, když se vydáváte do neznáma s hypotékou, ale rozhodně neřeší všechna rizika. Na dlouhém časovém horizontu, na který hypotéku máte, vás může potkat opravdu cokoli. A přestože si všichni přejeme dlouhý a produktivní život, statistiky hovoří neúprosně.

V loňském roce přibylo podle statistik ČSSZ 2039 nových invalidních důchodců. Muži mají častěji přiznaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, ženy naopak častěji pobírají invalidní důchod I. stupně. A pojištění hypotéky často na invaliditu 1.stupně vůbec nemyslí.

Je to jednak z toho důvodu, že při 1.stupni se sníží vaše schopnost vykonávat svou profesi o 30-49 %, a jednak proto, že její dopady nejsou zpravidla tak fatální jako u zbývajících dvou.

Zabalené balíčky

Ale pojďme zpátky k hypotékám a pojistným balíčkům. U většiny bank, které k hypotékám nabízí pojištění schopnosti splácet, se jedná o tzv. skupinové pojištění, což je předem stanovený rozsah krytí. Znamená to, že si můžete vybrat zpravidla z jednoho až dvou nebo více možných balíčků, které obsahují různá rizika, ale nic navíc si k nim přidat nelze.

Většinou obsahují smrt, invaliditu 3.stupně, pracovní neschopnost či nedobrovolnou ztrátu zaměstnání. Cena je většinou stanovena procentuálně z výše splátky hypotéky. Obvykle se pohybuje okolo 8-9 %.

Pokud se ptáte, zda vám toto pojištění pokryje všechny členy domácnosti, tak bohužel ne. Je totiž určeno zejména na pokrytí rizik vás jako pojištěného (tj. hlavního dlužníka na hypotéce). Balíčková pojistka může být výhodná jen pro někoho. Zejména pro ty, kteří chtějí uplatnit slevu na úrokové sazbě nebo nemají rodinu a nepotřebují zajišťovat nikoho mimo sebe. V tu chvíli může být vhodným doplňkem soukromého životního pojištění.

Do čí kapsy vyplatí pojišťovna peníze?

Zároveň je potřeba zmínit, že u pojištění hypotéky jsou dvě varianty, jak pojišťovna plní. Liší se to banka od banky a je dobré si to dopředu ověřit. U některých bank je totiž povinná tzv. vinkulace. To znamená, že pojistka je určena primárně pro uspokojení pohledávky banky, v případě, že dojde k pojistnému plnění. Co to v praxi znamená? Zjednodušeně – v případě smrti vyplatí pojišťovna odpovídající částku bance, čímž dojde ke splacení hypotéky. Banka tak chrání především sama sebe.

Jsou ovšem i banky, které v případě pojistné události umožní výplatu peněz z pojištění přímo pojištěné osobě (nebo určeným osobám).

Proč by tedy nemělo být pojištění hypotéky výhodné?

My pojištění doporučujeme všem klientům k hypotéce automaticky, ale zřídka vyjde varianta pojištění hypotéky přímo od dané banky nejvýhodněji. A nemluvím teď jenom o měsíční platbě. Mnohem důležitější je, aby vám pojištění vytrhlo trn z paty, když jde do tuhého.

Jak už jsme zmiňovali v článku Nový model životního pojištění; výpočet, který myslí na vše, pojistná smlouva by vám měla krýt záda tak, abyste se ideálně v případě závažné životní události nemuseli uskromňovat, nebo dlouhodobě využívat železné rezervy. Proto u hypotéky akcentujeme rizika jako je smrt, všechny invalidity, a to jak úrazem, tak nemocí (invalidit vzniklých nemocí je podstatně více) a dlouhodobá pracovní neschopnost.

Je důležité mít krytí pro všechny situace, které mohou nastat. Zároveň volíme rizika, která mají široké využití. Pro snazší orientaci jsme hlavní rozdíly mezi pojištěním k hypotéce a soukromým pojištěním shrnuli do níže uvedené tabulky:

POJIŠTĚNÍ K HYPOTÉCE

SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ OD AMJ

Invalidita pouze 3. stupně

Invalidita od 1.stupně. Více než 50 % invalidních důchodů je právě 1. stupně

Pracovní neschopnost obvykle až od 60. dne

Pracovní neschopnost lze nastavit s plněním od 1. dne

Parametry pojištění jsou pevně dané a není možné je měnit

Lze nastavit individuálně přesně podle vašich potřeb

Obvykle vyšší cena

Obvykle nižší cena

Obvykle získáte slevu 0,1 – 0,2 % na úrokové sazbě

Bez slevy na úrokové sazbě

Pojištění obvykle zaniká s koncem fixace hypotéky

Pojištění vám zůstane po celou dobu splácení hypotéky

Pojistné plnění je obvykle vyplaceno přímo bance

Pojistné plnění je vyplaceno vždy vám, nebo v případě smrti vámi určené osobě

Musíte akceptovat pojištění od pojišťovny, s kterou banka spolupracuje

Máte na výběr ze všech pojišťoven na trhu

Podpisem smlouvy pro ně spolupráce končí

Podpisem smlouvy spolupráce začíná v podobě servisních schůzek a pomoci pří hlášení úrazů nebo nemocí klienta

Smlouvy si musíte archivovat sami

Rychlý přístup ke všem smlouvám pomocí online aplikace pro klienty

Na závěr je důležité si uvědomit, že pojištění schopnosti splácet hypotéku může poskytnout určitý pocit bezpečí, ale není všespásné. Důkladné zvážení všech rizik a individuálních potřeb je klíčové. Skupinové pojištění nabízené bankami má svá omezení a nemusí pokrývat všechna rizika, jako je invalidita 1. stupně či specifické situace v rodině. Soukromé pojištění může nabídnout širší a flexibilnější krytí, které se lépe přizpůsobí vašim osobním potřebám. Proto je nezbytné porovnat obě možnosti a pečlivě si vybrat řešení, které vám lépe sedí. Varianty pojištění vám rádi zpracujeme a pomůžeme s orientací v nepřeberném množství pojišťovacích domů.

Hypoteční kalkulačka

VÝHODY
RÁDI VÁM POMŮŽEME S VYŘÍZENÍM HYPOTÉKY
Jan Škarban
Jan Škarban skarban@amj.cz 733 150 920
 • Jan Tiekala

 • Svatava Barančicová

  Dobrý den, velice Vám děkuji za hladké provedení všemi peripetiemi sjednávání hypotéky. Nakonec to bylo rychlejší a díky Vám snazší, než jsem si na začátku dovedla představit. Až na drobný renonc s Komerční pojišťovnou, který se rychle vysvětlil a napravil, jsem byla velice spokojena s příjemným, rychlým a obětavým jednáním AJM finance, jmenovitě pana J. Škarbana. Mohu jedině doporučit, kdyby si někdo sjednával hypotéku. PhDr. Svatava Barančicová (Translated by Google) Hello, thank you very much for the smooth implementation of all the vicissitudes of negotiating a mortgage. In the end, it was faster and, thanks to you, easier than I could have imagined at the beginning. Except for a small renunciation with Komerční pojišťovna, which was quickly explained and rectified, I was very satisfied with the pleasant, quick and self-sacrificing actions of AJM finance, namely Mr. J. Škarban. I can only recommend it if someone is negotiating a mortgage. PhDr. Svatava Barančicová

  Zobrazit více
 • Jakub M Eichler

 • Jakub Ďuriš

  Spolupráca s AMJ bola profesionálna. Uľahčili mi celý proces vybavovania hypotéky, v budúcnosti ich určite znova oslovím. Diky

 • Bohuslav Lichnovský

  Absolutně nemohu doporučit. Lákají na výrazně nižší sazby, než které dokáží nabídnout. Se zdůvodněním, že tyto sazby jsou pro klienty s příjmem v EUR, a ani se nezeptají, zda má osoba příjem v EUR (mám). Dále doporučují banky, které nemají nejnižší úroky na trhu, se zdůvodněním, že ty ostatní jsou nějak špatné a chtějí za vše poplatek. Ale že existuje něco jako porovnání RPSN, o tom asi neslyšeli... Asi aby si toto obhájili, neřeknou Vám jen nabídky, ale nutí Vás si s nimi zavolat, tlačí na puštění kamery atd. Velmi nepříjemná zkušenost a ztráta času. Najděte si raději refinancování sami za lepších podmínek. (Translated by Google) Absolutely cannot recommend. They attract significantly lower rates than they can offer. Reasoning that these rates are for clients with an income in EUR and they don't even ask if the person has an income in EUR (I do). They also recommend banks that do not have the lowest interest rates on the market, with the justification that the others are somehow bad and want a fee for everything. But that there is such a thing as an APR comparison, they probably haven't heard about it... Probably in order to defend this, they don't just tell you offers, but force you to call them, pressure you to start the camera, etc. Very unpleasant experience and a waste of time. Better find refinancing yourself under better conditions.

  Zobrazit více
 • Andrea Zábojníková

  Byla jsem spokojená s prací paní Krčmářové. (Translated by Google) I was satisfied with the work of Mrs. Krčmářová.

 • František Vodák

  Paní či slečna Andrea Suchomelová je naprostá profesionálka, lidské , ale fundované jednání. Doporučuji. (Translated by Google) Mrs. or Miss Andrea Suchomelová is a complete professional, humane, but well-founded. I recommend.

 • Kveta Peterkova

  Spokojenost, velmi vstřícný přístup a odborné poradenství na míru dle mých požadavků. (Translated by Google) Satisfaction, a very accommodating approach and expert advice tailored to my requirements.