27 říjen
2021
KATEGORIE NOVINKY

Hypoteční e-Book: 1. Dejte si pozor na své výdaje a jejich včasné splácení

Jolyon Mungenga,
Napsal JOLYON MUNGENGA,
Asi každému je jasné, že banky před poskytnutím hypotečního úvěru kontrolují příjmy a výdaje žadatele. Ne každý si ale uvědomuje, jak důkladně a často svou špatnou platební morálkou zhatí šanci získat hypotéku ještě dříve, než o ní vůbec požádá.
REGISTRY DLUŽNÍKŮ
Existují tři hlavní registry, do kterých banky nahlížejí, a ze kterých získávají údaje o platební morálce žadatelů o úvěr a výši jejich závazků.

• BRKI – Bankovní Registr Klientských Informací
• NRKI – Nebankovní Registr Klientských Informací
• SOLUS – Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

BRKI je databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty, tedy o hypotečních úvěrech, spotřebitelských úvěrech, kreditních kartách, kontokorentech. Kromě údajů o samotném úvěru zaznamenává pozdní splátky, a to i v případě zpoždění o jeden den. A evidovány zde jsou i zamítnuté žádosti o úvěr. Veškeré záznamy jsou aktualizovány 1x měsíčně a uchovány ještě 4 roky po skončení úvěrového vztahu. Založily ho samy banky a provozuje ho CBCB (Czech Banking Credit Bureau).
NRKI je databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi nebankovními úvěrovými institucemi a jejich klienty. Obsahuje stejný rozsah informací jako BRKI. Jsou zde tedy evidovány úvěry od nebankovních společností typu (Home Credit, Provident apod.), leasingových společností a stavebních spořitelen. Provozuje ho CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
SOLUS je komplexní soubor registrů, ve kterých jsou evidovány informace od různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi banky a stavební spořitelny, nebankovní finanční instituce, ale i poskytovatelé telekomunikačních služeb, distributoři energií, poskytovatelé P2P půjček a další společnosti z oblasti obchodu a služeb. Součástí SOLUSu je jak Registr fyzických osob, tak Registr podnikatelů a právnických osob. Na rozdíl od BRKI a NRKI jsou tyto registry pouze negativní, tedy klienti se v něm objeví jen tehdy, kdy neplní svoje závazky, a to alespoň ve výši 500 Kč a minimálně 30 dní po splatnosti.
Banky ale také samozřejmě nahlížejí do Centrální evidence exekucí (CEE) a Insolvenčního rejstříku (IR). Pokud se dostanete do těchto rejstříků, tak můžete minimálně na 3 roky na hypotéku zapomenout.
Před podáním žádosti o úvěr je tedy dobré si být skutečně jistý, že máte všechny tyto registry v pořádku. Pokud totiž počkáte až na okamžik, kdy se do registrů podívá banka a najde tam negativní záznamy, může vaši žádost zamítnout a tím vám vznikne další negativní záznam, což šanci na získání hypotéky ještě více zkomplikuje.
Pokud tedy máte pochybnosti, požádejte vašeho hypotečního poradce, aby vám výpisy z registrů zařídil. Nebo si je můžete obstarat sami na www.kolikmam.cz (BRKI, NRKI) a www.nejsemdluznik.cz (SOLUS, CEE a IR)

VÝPISY Z ÚČTU
Při žádosti o hypotéku banky vyžadují také doložení výpisů z účtu, obvykle za poslední 3 měsíce. Kontrolují vaše příjmy, ale i výdaje.
Co se příjmů týče, tak pokud vám zaměstnavatel vyplácí příjmy v hotovosti, není to rozhodně automaticky KO kritérium, kvůli kterému by vám banka úvěr zamítla, ale rozhodně vám to nepomůže a vaše příjmy budou kontrolovány „přísnějším okem“. A dost možná budete muset doložit důchodový výměr od Správy sociálního zabezpečení. Je tedy určitě lepší mít příjmy vypláceny na účet.
Výdaje banka kontroluje taky, ale ne z důvodu, aby zjistila, kam chodíte do restaurace, nebo jak často si kupujete nové boty. Kontroluje především, zda nemáte nějaké extrémně vysoké nebo podezřelé výdaje.

PŘÍKLAD Z PRAXE
Klientce paní Jolaně, která chtěla refinancovat svůj hypoteční úvěr, měla skutečně nadstandardně vysoký příjem, a kromě této hypotéky žádné další úvěrové závazky, byla její žádost o úvěr zamítnuta. Důvodem bylo, že měla pro splácení stávající hypotéky nastavený trvalý příkaz tak nešťastně, že byla každý měsíc po dobu jednoho roku o jeden den po splatnosti a její stávající banka jí na to nijak neupozornila. Následně se obrátila na nás a my jsem jí pomohli refinancování zajistit tak, že jsme díky předkonzultacím v jednotlivých bankách (tedy dříve, než se podala žádost) byly schopni další žádost podat do té banky, která byla schopna toto akceptovat, jelikož bylo zřejmé, že nešlo o klientku se špatnou platební morálkou.

#postupujemesrozumemridimesesrdcem  #amjhypoteky  #amjvzdelavani