13 září
2022
KATEGORIE NOVINKY

Hypoteční e-Book: 7. Výhodná nabídka od stavební spořitelny

Jolyon Mungenga,
Napsal JOLYON MUNGENGA,
Stavební spořitelny patří spolu s bankami mezi tradiční poskytovatele úvěrů. Na českém trhu je celkem 5 stavebních spořitelen, Stavební spořitelna České spořitelny, ČSOB stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Moneta stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna. Základní podmínkou, abyste u nich získali úvěr, je mít založeno stavební spoření. Mnoho lidí v České republice ho založeno má, a proto v situaci, kdy hledají vhodné financování svého bydlení, se logicky nabízí využít právě nabídek stavebních spořitelen. Největším problémem úvěrů od stavebních spořitelen je jejich složitost. Navíc každá spořitelna má svá specifika. Proto je tak složité u těchto typů úvěru pochopit, jak přesně fungují. Existují dva základní typy, a to překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření. Oba se ještě dělí na úvěr se zástavou a bez zástavy nemovitosti.

I.               ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Často je nazýván jako přidělený úvěr nebo řádný úvěr. V podstatě je velmi podobný klasické hypotéce od banky, především v tom, že splácen anuitně (úrok i jistinu), tedy jednou konstantní splátkou, akorát s tím rozdílem, že ho nedostanete hned, ale musíte nejdříve splnit určité podmínky:

·       spořit min. dva roky (může se lišit dle SS)

·       naspoření 40 % cílové částky (může se lišit dle SS)

·       dosažení minimální hodnoty tzv. hodnotícího čísla (podmínky se liší dle SS). Při výpočtu hraje roli například doba spoření, frekvence a pravidelnost spoření, výše naspořené částky i cílová částka.

Problém tedy je, že musíte čekat, než vám bude úvěr přidělen. Když se ale rozhodnete koupit nemovitost, rekonstruovat ji, nebo si pořídit nové vybavení domácnosti, tak nechcete čekat několik let.

Obvykle zmiňovanou výhodou je, že úrokovou sazbu víte dopředu, tedy již při založení stavebního spoření. Pokud tedy očekáváte, že v budoucnu sazby výrazně vzrostou, a zároveň si nemůžete z nějakých důvodů vzít úvěr hned teď, tak to jistě výhoda je. Praxe je však taková, že úroky na tomto typu úvěru se pohybují kolem 3,5% a pravděpodobnost, že by se na tyto hodnoty dostaly úrokové sazby na hypotékách od bank, je velmi malá.

II.             PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

Překlenovací se nazývá, protože má sloužit k překlenutí období do doby, než splníte podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Můžete o něj požádat ve stejný okamžik, kdy vám je založeno stavební spoření.

V praxi to funguje tak, že pokud požádáte například o překlenovací úvěr se zástavou nemovitosti, tak váš úvěr bude rozdělen na dvě fáze. 1. fáze překlenovací, která může trvat 15 let i déle. Po tuto dobu budete hradit dvě částky, jednu na spořící účet, druhou budete hradit úroky. Nesplácíte však žádnou jistinu, takže váš úvěr (dluh) zůstává v původní výši. Po 17 letech splníte podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření a váš úvěr se automaticky překlopí do 2. fáze řádného úvěru, tedy úvěru ze stavebního spoření. Až v tomto momentu se vaše naspořené prostředky na stavební spoření použijí jako jednorázová splátka jistiny. Váš se tedy o ně poníží a vy začínáte splácen anuitně (úrok i jistinu), tedy jednou konstantní splátkou, stejně jako v bance.

A právě v délce překlenovací fáze je ten zásadní problém, na který vás bohužel málokdo upozorní. Pokud totiž tato překlenovací fáze trvá dlouhou dobu, tak na úrocích tratíte nemalé peníze. A to i v případě, kdy vám spořitelna nabídne zajímavý úrok. Úrok se totiž počítá s aktuální výše dlužné jistiny. Pokud 15 let zůstává jistina stejná, tak 15 let platíte úroky z celé výše úvěru. Zatímco v případě, kdy od začátku splácíte anuitně (úrok i jistina), tak každou splátkou jistina klesá a tím klesá i výše úroků, které zaplatíte.  

Existují však situace, kdy i my svým klientů překlenovací úvěr doporučíme. A to v případech, kdy překlenovací fáze trvá jen 2 roky a tento negativní efekt má pak nepatrný vliv. A někdy, protože ta či ona spořitelna je prostě jedinou společností, která klientovi úvěr poskytne.