18 leden
2023
KATEGORIE NOVINKY

Hypoteční e-book: 10. Už zbývá jen podepsat úvěrové smlouvu

Jolyon Mungenga,
Napsal JOLYON MUNGENGA,
Toto téma bylo již dříve částečně zmíněno, ale protože je to dost zásadní, a lze si na tom zadělat na služné problémy, tak bychom ho zde ještě rádi zdůraznili. Máte schválený úvěr, a myslíte si, že vám už zbývá jen podpis úvěrové smlouvy a je hotovo? Omyl, čeká vás toho ještě mnohem víc. Máte sice už 100% jistotu, že vám banka úvěr poskytne, ale rozhodně ještě není konec. Čekají na vás podmínky čerpání a po čerpání.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ

V každé úvěrové smlouvy naleznete podmínky, které je třeba splnit, aby vám banka uvolnila prostředky. Tyto podmínky se vždy liší případ o případu, pokusíme se vám zde tedy uvést ty nejčastější v případě, že se jedná o koupi nemovitosti.

1.     Podepsat zástavní smlouvy. Ty podepisujete nejen vy, jako budoucí vlastník, ale i stávající vlastník. A vždy je třeba mít podpisy s úředním ověřením.

2.     Podepsat kupní smlouvu. Tu lze podepsat i dříve, ale jak již bylo zmíněno, nejlepší je to udělat až poté, co je prodávající seznámen se zástavní smlouvou. Taktéž banka vyžaduje ověření všech podpisů.

3.     Pokud jdou prostředky přes úschovu, je třeba jedno vyhotovení smlouvy o úschově předložit bance. Ověřené podpisy nejsou třeba.

4.     Podepsat návrhy na vklad zástavního práva. Podepisuje jen prodávající. Podpisy není třeba ověřovat.

5.     Doručit jedno vyhotovení zástavní smlouvy s ověřenými podpisy, spolu s návrhy na vklad zástavního práva na příslušný katastrální úřad. Ten si nechá zástavní smlouvu a jeden návrh na vklad, na zbylé návrhy dá razítko a vrátí vám zpět.

6.     Doručit jedno vyhotovení zástavní smlouvy s ověřenými podpisy a jedním návrhem na vklad s razítkem katastru zpět do banky.

7.     Doručit kupní smlouvu s ověřenými podpisy do banky.

8.     Předložit bance platné pojištění nemovitosti, které splňuje veškeré náležitosti požadované bankou.

9.     Banka bude také požadovat doklad o zaplacení vlastních zdrojů.

10. V neposlední řadě podepsaná Žádost o čerpání úvěru, kterou bance oznamujete kdy, kolik a kam má poslat peníze.

11. Banka si však může vyžádat i další dokumenty, jako doložení potvrzení o splacení některých závazků, potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu (jste-li podnikatel), prokázaní rodinného stavu prodávajícího a jiné.

Je tedy zřejmé, že toho není málo a je třeba počítat s tím, že to ještě nějaký čas zabere. Navíc banky většinou vyžadují splnění těchto podmínek alespoň 5 pracovních dní před požadovaným termínem čerpání. Pokud budou splněny později a banka z nějakého důvodu nezvládne provézt čerpání, jde to na vaše triko.

PODMÍNKY PO ČERPÁNÍ

Ani vyčerpáním úvěru ještě není zcela hotovo. Zbývá ještě splnit podmínky po čerpání, které jsou opět odlišné případ o případu, ale naštěstí jich už nebývá mnoho. Dvě z nich se vás ale budou týkat téměř vždy.

1.     Doložit List vlastnictví se zapsaným vlastnickým právem. Tedy skutečnost, kdy již katastr přepsal nemovitost na vás, jako nového vlastníka.

2.     Doložit List vlastnictví se zapsaným zástavním právem banky jako první v pořadí