17 duben
2024
KATEGORIE NOVINKY

Bubák jménem překlenovací úvěr. Bojíte se ho i vy?

Marie Texlerová
Napsal MARIE TEXLEROVÁ
Překlenovací úvěr historicky vznikl jako způsob řešení úmorně dlouhé čekací doby na přidělení úvěru ze smlouvy stavebního spoření. Byl extrémně složitý na získání a jeho podmínky často znevýhodňovaly klienty. Za roky své existence prošel řadou úprav, a tak se jeho poslední verze už děsit nemusíte.
Bubák jménem překlenovací úvěr. Bojíte se ho i vy?

Překlenovací úvěr je pojem, který není definován v zákoně, ačkoli z něj částečně vychází. Jde o ustálené označení úvěrů poskytovaných podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření. Sousloví „překlenovací úvěr“ obecně znamená jakýkoli úvěr, použitý k překlenutí určitého období. Ukážeme si, co je překlenovací úvěr v souvislosti se stavebním spořením. A povíme si, jestli je skutečně tak nevýhodný, jak mají možná někteří z nás z minulosti zafixováno.

Trocha nudné historie

Stavební spořitelny u nás vznikaly od roku 1993, kdy vešel v platnost zákon o stavebním spoření. Ten definoval pojem úvěr ze stavebního spoření jako úvěr, který může spořitelna poskytnout nejdříve po uplynutí čekací doby. Její nastavení záviselo na podmínkách konkrétní spořitelny. Zpravidla obsahovalo tři podmínky:

 • trvání 2 roky,
 • naspoření 40 % z cílové částky,
 • dosažení určitého stupně hodnotícího čísla.

Čekání bylo pro klienty časově neúnosné, protože se mnohdy protáhlo na roky. A proto spořitelny přistoupily ke zjednodušení, a tím se stal překlenovací úvěr. Ten měl posloužit k „překlenutí“ čekací doby, než klient splnil podmínky pro získání řádného úvěru.

Princip překlenovacího úvěru

Aby klienti nemuseli čekat na splnění parametrů pro poskytnutí řádného úvěru, dostali překlenovací úvěr. To znamenalo, že jim spořitelna peníze vyplatila a překlenovací období měli místo čekacího období. Během něj se splátka rozdělovala na dvě poměrné části. Na úrok a tzv. dospořování, což znamená vklad na smlouvu stavebního spoření svázanou s úvěrem. Takto běželo splácení až do doby, než byly splněny podmínky na přidělení úvěru. V okamžiku přidělení byl překlenovací úvěr splacen, stavební spoření zaniklo a dále se pak splácela už jenom jistina (úmor) a úroky.

Hlavní nevýhodou byla jednoznačně skutečnost, že jste po dobu překlenovacího úvěru platili úroky z celé cílové částky. Druhým kritickým bodem byla fáze přidělení. V překlenovací fázi jste měli pevně danou úrokovou sazbu, která se neměnila. V okamžiku přidělení však došlo ke skokovému navýšení úrokové sazby a výraznému nárůstu splátky. Nemalou komplikací bylo také to, že stavební spořitelny znemožňovaly refinancovat tyto úvěry do jiných institucí.

Proto i historicky začaly získávat převahu hypotéky. V roce 2017 však řada stavebních spořitelen přešla na jiný model a zjednodušila jednak poskytování překlenovacích úvěrů, a jednak upravila produkt tak, aby byl pro klienty finančně příznivější.

Výhodnější překlenovák

Běžným modelem dnes je, že stavební spoření v rámci překlenovacího úvěru plní už jen „formální“ funkci. Podmínka naspoření 40 % z cílové částky, či dosažení hodnotícího čísla je zrušena, řada spořitelen uplatňuje pouze pravidlo 2 let. A navíc aplikují i fixaci. To znamená, že se sazba chová úplně stejně jako u hypotéky. Pokud si zvolíte fixaci 3 roky, tak máte sazbu platnou po tu dobu. Přidělení cílové částky pak už na změnu splátky nemá vliv. Žádného skokového navýšení splátky, jako tomu bylo dřív, se tedy bát nemusíte.

Pojďme si vzít zase příklad. Splátka hypotečního úvěru Modré pyramidy stavební spořitelny na částku 1 mil. Kč činí 5 440 Kč, z níž jde 4242 Kč na úrok a 1198 Kč na dospořování. Celková splatná částka po 30 letech je 1 971 083 Kč, není v ní, ale zahrnut státní příspěvek a jeho úročení, ve finále je tedy ještě o něco nižší.

U Komerční banky činí splátka hypotéky (s těmi samými parametry), 5 430 Kč z níž jde 4155 Kč na úrok a 1274 Kč na jistinu (platí pro první splátku, s každou další se poměr úrok: jistina mění). Celková splatná částka po 30 letech je 1 959 632 Kč*. V souhrnu je tedy na 30 let rozdíl kolem 10 000 Kč. Oproti staré variantě překlenovacích úvěrů je to výrazný skok vpřed. Podobný rozdíl je u dalších bank poskytujících hypotéky, u některých vycházejí náklady na hypotéku dokonce vyšší.

Pokud se pro úvěr od stavební spořitelny rozhodnete, je třeba dopředu si ověřit, že vámi vybraná instituce poskytuje skutečně tento „novější“ typ překlenováku. Na trhu jsou stále ještě stavební spořitelny, které se drží původního, komplikovaného a dražšího, modelu.

Složité získání

O překlenovacích úvěrech se traduje, že jsou extrémně komplikované. Dřív tomu tak skutečně bylo, protože jste museli hlídat naspoření požadované částky, hodnotící číslo a dobu. Dnes už je to ale jinak, specificky u překlenovacích úvěrů, se kterými se setkáte v našem portfoliu. Poskytnutí a schvalovací proces jsou naprosto totožné jako u hypotéky nebo spotřebitelského úvěru. Nemusíte mít tedy obavu, že budete čekat století, než přijdete k penězům.

Proč byste ho měli chtít?

Závěrečnou otázkou zůstává, proč byste měli překlenovací úvěr chtít. Odpověď je celkem snadná. Pokud se vám v našem doporučení objeví překlenovací úvěr, je to proto, že vychází nejvýhodněji ve srovnání s hypotékou (pokud se bavíme o úvěru se zástavou nemovitosti). Anebo proto, že dokáže svými podmínkami převálcovat klasický spotřebák. U překlenovacích úvěrů bez zástavy je totiž možná násobně delší doba splatnosti než u spotřebitelských úvěrů, a tak se do cashflow hodí mnohem lépe.

 

V oblasti financování se překlenovací úvěry mohou občas zdát jako komplikované a riskantní řešení. Ale vysvětlili jsme si, kde se vzala přesvědčení s nimi spojená. Důležité je vybrat si spolehlivého parťáka, který vám poskytne kompletní informace o doporučovaném produktu. Naším cílem je dát vám transparentní řešení, které bude odpovídat vaší situaci. A když nemáte jasno, ptejte se. Jednou z našich hodnot je KOMUNIKUJI, a platí to oboustranně.*Výpočet vychází ze skutečných kalkulaček bank dostupných poradcům k datu 23.4.2024


Hypoteční kalkulačka

VÝHODY
RÁDI VÁM POMŮŽEME S VYŘÍZENÍM HYPOTÉKY
Jan Škarban
Jan Škarban skarban@amj.cz 733 150 920
 • Jan Tiekala

 • Svatava Barančicová

  Dobrý den, velice Vám děkuji za hladké provedení všemi peripetiemi sjednávání hypotéky. Nakonec to bylo rychlejší a díky Vám snazší, než jsem si na začátku dovedla představit. Až na drobný renonc s Komerční pojišťovnou, který se rychle vysvětlil a napravil, jsem byla velice spokojena s příjemným, rychlým a obětavým jednáním AJM finance, jmenovitě pana J. Škarbana. Mohu jedině doporučit, kdyby si někdo sjednával hypotéku. PhDr. Svatava Barančicová (Translated by Google) Hello, thank you very much for the smooth implementation of all the vicissitudes of negotiating a mortgage. In the end, it was faster and, thanks to you, easier than I could have imagined at the beginning. Except for a small renunciation with Komerční pojišťovna, which was quickly explained and rectified, I was very satisfied with the pleasant, quick and self-sacrificing actions of AJM finance, namely Mr. J. Škarban. I can only recommend it if someone is negotiating a mortgage. PhDr. Svatava Barančicová

  Zobrazit více
 • Jakub M Eichler

 • Jakub Ďuriš

  Spolupráca s AMJ bola profesionálna. Uľahčili mi celý proces vybavovania hypotéky, v budúcnosti ich určite znova oslovím. Diky

 • Bohuslav Lichnovský

  Absolutně nemohu doporučit. Lákají na výrazně nižší sazby, než které dokáží nabídnout. Se zdůvodněním, že tyto sazby jsou pro klienty s příjmem v EUR, a ani se nezeptají, zda má osoba příjem v EUR (mám). Dále doporučují banky, které nemají nejnižší úroky na trhu, se zdůvodněním, že ty ostatní jsou nějak špatné a chtějí za vše poplatek. Ale že existuje něco jako porovnání RPSN, o tom asi neslyšeli... Asi aby si toto obhájili, neřeknou Vám jen nabídky, ale nutí Vás si s nimi zavolat, tlačí na puštění kamery atd. Velmi nepříjemná zkušenost a ztráta času. Najděte si raději refinancování sami za lepších podmínek. (Translated by Google) Absolutely cannot recommend. They attract significantly lower rates than they can offer. Reasoning that these rates are for clients with an income in EUR and they don't even ask if the person has an income in EUR (I do). They also recommend banks that do not have the lowest interest rates on the market, with the justification that the others are somehow bad and want a fee for everything. But that there is such a thing as an APR comparison, they probably haven't heard about it... Probably in order to defend this, they don't just tell you offers, but force you to call them, pressure you to start the camera, etc. Very unpleasant experience and a waste of time. Better find refinancing yourself under better conditions.

  Zobrazit více
 • Andrea Zábojníková

  Byla jsem spokojená s prací paní Krčmářové. (Translated by Google) I was satisfied with the work of Mrs. Krčmářová.

 • František Vodák

  Paní či slečna Andrea Suchomelová je naprostá profesionálka, lidské , ale fundované jednání. Doporučuji. (Translated by Google) Mrs. or Miss Andrea Suchomelová is a complete professional, humane, but well-founded. I recommend.

 • Kveta Peterkova

  Spokojenost, velmi vstřícný přístup a odborné poradenství na míru dle mých požadavků. (Translated by Google) Satisfaction, a very accommodating approach and expert advice tailored to my requirements.